Hubungi Kami | Maklum Balas| Soalan Lazim | Peta Laman | Bantuan | Mobil web | Intranet                                        Reset Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Tukar Latar Belakang Font Kecil Font Pertengahan Font Besar Font Hitam Font Merah Font Biru Font Hijau Font Kuning Capaian Kurang Upaya (OKU) / Disability Access

Menjadi Peneraju Utama Pengembangan Bahasa dan Persuratan Melayu dalam Pembinaan Negara Bangsa                       | Melayu | English

  Selamat Datang Pelawat  

  Jumaat, 28hb November 2014  

Pembentukan Istilah dan Kata Pinjaman


PERISTILAHAN merupakan usaha mencipta atau menggubal kata baru,
terutamanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan khusus dalam sesuatu
bidang ilmu atau profesional. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang
tepat bagi konteks penggunaan bidangnya, dan dengan itu dapat diberi
definisi yang khusus. Istilah boleh dibentuk melalui proses pinjam
terjemah atau melalui istilah pinjaman.
  Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam usaha memartabatkan bahasa
kebangsaan sejak lebih setengah abad yang lalu telah mencipta kira-kira
sejuta istilah dalam pelbagai bidang. Dalam melaksanakan kerja penyusunan
istilah, DBP dengan kerjasama pakar bidang dalam Jawatankuasa Istilah
tertentu telah bersidang dan meneliti setiap butiran dalam senarai bahasa
sumber iaitu, bahasa Inggeris sebelum membincangkannya dan seterusnya
memberikan padanan bahasa sasaran, iaitu bahasa Melayu berdasarkan
langkah-langkah proses pembentukan istilah yang telah ditetapkan dalam
Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu dan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Melayu. Mereka mengabstrakkan konsep daripada bahasa sumber,
biasanya bahasa Inggeris. Apa yang terbentang di hadapan mereka merupakan
entiti yang bermakna kepada mereka. Tugas mereka adalah untuk mengambil
konsep daripada entiti tersebut dan menempatkannya dalam leksikon asli
bahasa Melayu melalui proses pinjam terjemah atau menggunakan istilah
kata pinjaman.
  Konsep pinjam terjemah (konsepnya yang dipinjam daripada bahasa lain),
kemudiannya disesuaikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.
Sebagai contoh, frasa kapal terbang atau pesawat terbang adalah frasa
pinjam terjemah daripada bahasa Belanda, vliegtuig, manakala frasa kapal
udara adalah pinjam terjemah daripada kata bahasa Inggeris, air-plane.
Begitu juga dengan kata dalam bahasa Inggeris, skyscraper menjadi
ungratte-ciel dalam bahasa Perancis. Kini, terdapat sebahagian penutur
bahasa Sepanyol menyebut perros calientes (secara literal bermaksud "dog
hot") atau hot dogs dalam bahasa Inggeris bagi menamakan sejenis makanan.
Kata bahasa Inggeris honeymoon menjadi lune de miel dengan maksud moon of
honey dalam bahasa Perancis dan "bulan madu" dalam bahasa Melayu.
  Antara kaedah dalam proses pinjam terjemah ialah terjemahan langsung.
Kaedah ini dilaksanakan apabila wujud kesepadanan istilah bagi kedua-dua
bahasa sasaran dan bahasa sumber. Contohnya, akar (bahasa sasaran)
merupakan terjemahan daripada root (bahasa sumber), alang (bahasa
sasaran) diterjemahkan daripada beam (bahasa sumber) dan cacing (bahasa
sasaran) merupakan terjemahan daripada worm (bahasa sumber). Kata padanan
dalam bahasa sasaran menunjukkan bahawa sudah wujud kata dalam
perbendaharaan kata bahasa Melayu dan juga dalam pengetahuan ahli
peristilahan. Dalam proses pemadanan ini, makna yang dibawa oleh padanan
bahasa sasaran adalah sama dengan makna dalam bahasa sumber.
  Melalui proses pinjam terjemah ini ada kalanya juga penggabungan dua
kata dapat mencari padanannya yang setara apabila diterjemahkan seperti
"pasangan" yang diterjemahkan daripada viability (daya hidup) dan "gila
babi" daripada epilepsy. Ada kalanya kesepadanan terjemahan antara
kedua-dua bahasa tersebut tidak dapat dicari, seperti terjemahan
"denyutan nadi" daripada pulse. Hal ini demikian kerana asas terjemahan
dalam istilah adalah ketepatan makna bukan makna harafiah. Selain itu,
berlaku juga penciptaan kata baru yang tidak pernah ada dalam bahasa
Melayu bagi mendukung konsep baru sama ada dalam bentuk satu perkataan,
frasa atau gandaan separa seperti terjemahan "tanih" daripada soil, biak
baka daripada breed dan "cecair" daripada liquid.
  Ada kalanya proses pinjam terjemah juga tidak mudah, terutamanya dalam
bidang yang lebih khusus dan teknikal. Bahasa Melayu masih kurang efisien
untuk mendukung konsep yang saintifik yang timbul bersama-sama dengan
kemajuan negara dalam bidang sains, teknologi dan ikhtisas. Kaedah yang
sesuai adalah melalui peminjaman dan kaedah ini dilaksanakan dalam
pembentukan istilah dalam banyak bahasa di dunia.
  Kaedah peminjaman ini banyak diterapkan oleh penggubal istilah bahasa
Melayu dalam bidang yang khusus. Ada bentuk pinjaman yang tidak
diasimilasikan, iaitu tidak disesuaikan secara ortografi (sistem
ejaannya). Oleh itu, istilah pinjaman ini sama dari segi bentuk mahupun
maknanya dalam bahasa asal, seperti istilah "lamina", "orbit" dan
"organ". Istilah pinjaman yang diasimilasikan separa dengan cara
penyesuaian dari segi ortografi bahasa Melayu, seperti terjemahan
"analisis" daripada analysis dan "cip" (elektronik) daripada chip. Bentuk
ini berbeza dengan istilah pinjaman yang diasimilasikan sepenuhnya,
seperti rizab (reserve) dan resit (receipt). Bentuk lain yang wujud ialah
kata dasar yang merupakan kata pinjaman dan berimbuhan bahasa Melayu,
seperti "kadar kemortalan" (mortality rate) dan "meneutralkan"
(neutralise). Frasa "pelarut akues" (bahasa sasaran) yang diterjemahkan
daripada aqueous solvent (bahasa sumber) ialah bentuk istilah yang unsur
penerangnya ialah kata pinjaman.
  Peminjaman berlaku bukan kerana penggubal istilah bersikap merendahkan
martabat bahasa Melayu tetapi sesungguhnya masih banyak makna kata dalam
bahasa Melayu yang tidak sejajar dengan makna konsep dalam bahasa
Inggeris, dan ada kalanya istilah bahasa Melayu harus digandingkan dengan
istilah pinjaman untuk membentuk istilah tersebut. Hasil daripada
penyediaan istilah ini telah membawa perubahan dalam leksikon bahasa
Melayu.
  Bahasa Melayu seperti bahasa yang lain juga mempunyai kosa kata dalam
bahasanya dan memerlukan kata yang dipinjam daripada bahasa lain untuk
melangsungkan komunikasi.
 
Dikemaskini pada 5 Jul 2012
: 5127072
 
Cetak versi format pencetak untuk halaman ini  Cetak halaman ini  E-Mel halaman ini kepada kawan  E-mel halaman Ini
  Carian Laman
  Hubungi Kami

Aduan Pelanggan

Maklum balas

Telefon Operator
03-2147 9000

Telefon Pantas

 

Arkib Soal/Jawab

  Kategori Ruang Untuk:

Karyawan
Guru Pelajar
Swasta
Orang Awam
Pihak Berkuasa Tempatan
Warga DBP


SOAL SELIDIK
KAJIAN KESEDARAN RAKYAT MALAYSIA TERHADAP
BULAN BAHASA KEBANGSAAN (BBK)

  Statistik

Piagam Pelanggan
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

  Perkhidmatan
Perkhidmatan Dalam Talian
Perkhidmatan Kaunter
  Muat Turun Dokumen

Borang,Brosur,Buku,Poster

  Majalah
  Surat Berita

Jika anda ingin menerima surat berita kami, sila taip e-mel anda di bawah.

Batal Langganan

 Kaji selidik

 

Tahap perkhidmatan yang disediakan di Laman DBP(1/11/2014-sekarang)

 

Sangat memuaskan

Memuaskan

Tidak memuaskan

Sangat tidak memuaskan

 

Lihat Bancian Lepas


** Sekiranya perkhidmatan laman DBP
o tidak memuaskan, atau
o sangat tidak memuaskan
mohon beri maklum balas.

 

Jumlah Capaian
  12094352120943521209435212094352120943521209435212094352120943521209435212094352 
Hari Ini 891
Semalam 1053
Minggu Ini 7416
Minggu Lepas 11637
Bulan Ini 37637
Bulan Lepas 42098
Semua 12094352

(Mulai Jun 2005)

Alamat:

Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa ,
50460 Kuala Lumpur.

Telefon 03-2147 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007
Faksimile: 03-2147 9619 (Umum)
03-2147 9110(Pengembangan Bahasa dan Sastera)
03-2147 9645 (Pembinaan Bahasa dan Sastera)
03-2147 9623 (Penerbitan)

 Klik Web   Facebook DBP    PRPM   Bulan Bahasa Kebangsaan  Twitter DBP Twitter     PUSPANITA DBP  RSS DBP Suapan RSS    Mobil web DBP

Laman Rasmi Kerajaan Malaysia Multimedia Super Corridor Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan

       ..                 

Dasar Privasi |Dasar Keselamatan| Notis | Hak cipta | Pasukan Web | W3C

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk kepada
Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam
Paparan terbaik Internet Explorer 8.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.


Tarikh akhir kemas kini: 24/11/2014