PENGENALAN

"Data korpus merupakan data bahasa Melayu yang datangnya dalam dua bentuk sumber, iaitu bentuk tulisan dan bentuk lisan. Bentuk tulisan seperti buku, majalah, surat khabar, makalah, monograf, dokumen, kertas kerja, efemeral, puisi, drama, kad bahan, surat, risalah dan sebagainya. Sementara bentuk lisan yang ditranskripsikan seperti ucapan, wawancara, temu bual, perbualan dan sebagainya dalam pelbagai bentuk rakaman.

Ruang ini disediakan untuk memudahkan pengguna atau penyelidik menjana konkordans mengikut pilihan tertentu seperti sumber, tempoh, pengkarya atau tajuk-tajuk tertentu"


Kembali Ke Laman DBP